[giaban]2,200,000[/giaban][giagoc]2,600,000[/giagoc]
 [motangan]
Lồng chim biên hòa 68 nan đáy lớn
[/motangan]
 [chitiet]
- Lồng chim biên hòa 68 đáy lớn được làm bằng tre già biên hòa

- Phụ kiện lồng chim biên hòa gồm:

- Bợ cầu
- Bợ cóng
- Cầu lồng chim

- Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


Bán lồng chim biên hòa 68 đáy lớn


Bán lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
Lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
Bán lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
Lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
Bán lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
Lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
Bán lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
Lồng chim biên hòa 68 đáy lớn
[/chitiet]

BACK TO TOP