[giaban]3,600,000[/giaban][giagoc]2,990,000[/giagoc]
[motangan]
Lồng chim biên hòa 76 cổ
[/motangan]
[chitiet]
 - Lồng chim biên hòa 76 được làm bằng tre già


   - Móc lồng làm bằng đồng hình con rồng

   - Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


Bán lồng chim biên hòa 76 cổ


Bán lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Bán lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Bán lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ
Bán lồng chim biên hòa 76 cổ
Lồng chim biên hòa 76 cổ[/chitiet]

BACK TO TOP