[giaban]Liên hệ[/giaban][giagoc]0[/giagoc] [motangan] Bán lồng chim biên hòa 90  [/motangan]
[chitiet]
Lồng chích chòe lửa biên hòa được làm từ tre già tuyển chọn kỹ, màu tre đều và đậm.

Các phụ kiện lồng chim biên hòa 90 như: bợ cầu, móc kẹp đều được làm bằng tre già.

Bán lồng chim biên hòa 90
Bán lồng chim biên hòa 90 
Bán lồng chim biên hòa 90
Bán lồng chim biên hòa 90 
Bán lồng chim biên hòa 90
Bán lồng chim biên hòa 90 
Bán lồng chim biên hòa 90
Bán lồng chim biên hòa 90 

[/chitiet]

BACK TO TOP