[giaban]Liên hệ[/giaban][giagoc]0[/giagoc] [motangan] Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm [/motangan]
[chitiet]
Lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm được kết hài hòa giữa gỗ cẩmtre tạo nên một chiếc lồng nhìn mê hồn.

Móc lồng, vành và các phụ kiện như móc kẹp, cửa lồng, bệ cầu, cóng đều được làm bằng gỗ cẩm.

Nan lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm được làm bằng tre già.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm
Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm
Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm
Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm
Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm
Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm
Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm
Bán lồng chim chào mào biên hòa gỗ cẩm[/chitiet]

BACK TO TOP