[giamgia]700,000[/giamgia][giaban]1,200,000[/giaban] [tomtat]Bán lồng chào mào biên hào trống chụp [/tomtat][mota]

Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng trống chụp được làm bằng tre già đậm.
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp
Bán lồng chào mào biên hào trống chụp

Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp, gia long chim.
[/mota]

BACK TO TOP