[giamgia]1,800,000 VNĐ[/giamgia][giaban]2,200,000[/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
[/tomtat] [mota]

Lồng chào mào chạm Phúc Lộc Thọ được làm hoàn toàn bằng tre già
Móc lồng chạm trúc
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biênLồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lộc thọ

[/tomtat]

BACK TO TOP