[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]0[/giamgia]
[tomtat]
Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lọc thọ cửa dơi
Cơ sở sản xuất: lồng chim tân biên
[/tomtat]
[mota]

Lồng chào mào biên hòa chạm phúc lọc thọ cửa dơi 68 nan tre già 100%

- Đáy lồng làm bằng ván nhập khẩu hình hoa văn, đảm bảo tính chống nước.

- Toàn bộ lồng được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chào biên hòa chạm phúc lộc thọ gồm: Bợ cầu, cóng chạm vạn


lồng chim tân  biên
lồng chim chào mào biên hòa
lồng chạm biên hòa
lồng chim biên hòa
giá lồng chim biên hòa


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chạm biên hòa, long cham bien hoa, long chim tan bien, lồng chim tân biên, bán lồng chim biên hòa, ban long chim bien hoa, gia long chim bien hoa, giá lồng chim biên hòa, long chim cham dep, lồng chim chạm đẹp

[/mota]

BACK TO TOP