[giaban]500,000[/giaban][giagoc]650,000[/giagoc] [motangan]
Lồng tiểu mi biên hòa [/motangan]
[chitiet]

Lồng tiểu mi tân biên được làm bằng tre già

- Đáy lồng làm bằng ván tre

- Toàn bộ lồng mi được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng tiểu mi biên hòa gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


long tieu mi bien hoa
long chim mi
long chim hoa mi
long chim tan bien

Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim họa mi, long chim hoa mi, long chim mi bien hoa, lồng chim mi biên hòa, lồng chim tieu mi, lồng chim tiểu mi, lồng chim tiểu mi biên hòa, long chim tieu mi bien hoa, long chim mi tan bien, lồng chim mi tân biên.
[/chitiet]

BACK TO TOP