[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]0[/giamgia]

[mota]

Lồng mây tân biên 

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chim mây tân biên được làm bằng mây.

- Toàn bộ lồng mây tân biên được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chim mây tân biên: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim biên hoàlong may bien hoa
long may tan bien
long chim may tan bien


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim mây biên hoà, lồng mây biên hoà, long may bien hoa, long chim may tan bien, lồng chim mây tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
[/mota]

BACK TO TOP