[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]0[/giamgia]

[mota]

Lồng chào mào siêu trống chụp biên hòa

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng siêu trống chụp biên hoà được làm bằng tre già tuyển chọn.

- Toàn bộ lồng chào mào trống chụp biên hoà được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng chim vuông biên hòa: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biênLồng chào mào siêu trống chụp biên hòa
Lồng chào mào siêu trống chụp biên hòaLồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chào mào trống chụp biên hoà, lồng chào mào trống chụp biên hoà, long chao mao bien hoa, long chim chao mao trong chup tan bien, lồng chim chào mào trống chụp tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
[/mota]

BACK TO TOP