[giaban]Liên hệ[/giaban][giagoc]0[/giagoc] [mota]

Lồng chim sâu và đất biên hòa

- Đáy lồng làm bằng ván

Lồng chim sâu và đất biên hoà được làm bằng tre già tuyển chọn.

- Toàn bộ lồng chim sâu và đất biên hoà được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện Lồng chim sâu và đất biên hòa: Bợ cầu, cóng và cầu.

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
Lồng chim sâu và đất
Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng chim sâu biên hoà, lồng chim đất biên hoà, long sau bien hoa, long chim sau tan bien, lồng chim đất tân biên, long chim bien hoa, long chim tan bien.
 [/mota]

BACK TO TOP